Gastro vybavení - Obchodní podmínky

Objednávka zboží

Odesláním objednávky vybraného zboží zákazník uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu a potvrzuje svůj souhlas s obchodními podmínkami e-shopu. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů. Vámi sdělená data mohou být využita pouze provozovatelem internetového obchodu pro účely statistického zpracování a k přímé komunikaci se zákazníkem. V žádném případě nebudou poskytnuta třetí osobě.

Dodání zboží

Zboží lze po dohodě vyzvednout osobním odběrem. Zboží dodáváme na adresu zákazníka přepravní službou na dobírku.  Cena dopravy se v objednávce nezobrazuje, odvíjí se od hmotnosti objednávky a vzdálenosti kterou kurýrní služba urazí. Obvyklá dodací lhůta je 2-5 pracovních dní.

Cena a způsob platby

Ceny uvedené na stránkách jsou platné v okamžiku objednání. Platba za zboží probíhá buď dobírkou, kterou inkasuje přepravce, nebo v hotovosti při osobním odběru.

Odstoupení od smlouvy při nákupu zboží prostřednictvím internetu

Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží bez udání důvodu (dle § 53 odst. 6 a 7 Občanského zákoníku). Kupující je povinen informovat o této skutečnosti prodávajícího písemně poštou nebo e-mailem na: info@a-gastro.cz. Následně doručí zboží na vlastní náklady na adresu prodávajícího, a to ve lhůtě 14-ti dnů od převzetí zboží. V případě, že tato lhůta nebude dodržena, nelze již od smlouvy odstoupit. Zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebení, včetně přiložené faktury. Cena za vrácené zboží bude poukázána kupujícímu po odečtení nákladů na dopravu a dobírku. Při vrácení peněz prostřednictvím poštovní poukázky je účtován poplatek 35,- Kč, zaslání peněz na bankovní účet kupujícího vedeného v České republice je bez poplatku. Je-li součástí zásilky i dárek zdarma, je nutné vrátit společně se zbožím i tento dárek.


Záruka a reklamace

1. Práva a povinnosti prodávajícího

Objednávka je po zadání do objednávkového systému závazná. Prodávající si vyhrazuje právo stornovat objednávku (nebo její část) v případě, že není schopen zboží dodat v požadovaném množství. O této skutečnosti informuje kupujícího prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky.

2. Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, o které je informován ještě před odesláním závazné objednávky. Všechny ceny uvedené v internetovém obchodě jsou konečné.

Kupující je povinen dodanou zásilku prohlédnout ihned při převzetí a platbě dobírkové částky dopravci. Zjistí-li kupující, že má zásilka porušený obal, nebo že je poničena přepravou, rozbita apod., musí reklamaci uplatnit sepsáním reklamačního protokolu neodkladně u přepravce a zásilku odmítnout. Pouze tak může být reklamace dopravou poškozené zásilky uznána. V případě, že kupující takto neučiní, pozdější reklamace z důvodu poškození při přepravě nebude uznána.

Při reklamaci se kupující řídí reklamačním řádem prodávajícího.

3. Reklamační řád

Zjistí-li kupující po převzetí zásilky, že má zboží vady, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu prostřednictvím e-mailu.

V případě poničeného obalu při převzetí zásilky je nutné reklamaci uplatnit ihned při dodání.

Při uplatnění reklamace je nutno předložit:

- reklamované zboží v kompletním stavu

- kopii prodejního dokladu (faktury),

- stručný popis závady.

Při nesplnění těchto podmínek nebude reklamace uznána. Reklamaci je nutné zaslat vždy na adresu dodavatele uvedenou na faktuře.

Reklamace se nevztahuje na zboží poškozené nevhodnou manipulací a používáním (např.: mechanické poškození, opotřebení, odření, ohnutí atd.).

Bude-li reklamace uznána za oprávněnou, zajistí prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30-ti dnů ode dne uplatnění reklamace, opravu zboží, výměnu zboží, případně vrácení peněz.

Ladislav BÍLEK, se sídlem Požárnická 1637, 393 01  Pelhřimov  IČO: 13522001 DIČ: CZ5403310935 je oprávněn měnit a doplňovat Obchodní podmínky z důvodu změny platné legislativy. Obchodní podmínky jsou platné a účinné po celou dobu trvání nároků vyplývajících ze smluvního vztahu.